جهش تولید | دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
 


حضور پرشور مردم قم در انتخابات مجلس و...
مراجع عالی قدر جهت انداختن رای خود به...
روز انتخابات روز احقاق حق ملت
ویژه برنامه زنده رادیویی «شکوه همدلی»...

.
.
.
.

مدت: 6 دقیقه و 6 ثانیه
مدت: 7 دقیقه و 7 ثانیه
مدت: 7 دقیقه و 8 ثانیه