جهش تولید | سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹

اخطار به 2 نشریه در قم - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم

اخطار به 2 نشریه در قم


معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم گفت: یک ماهنامه و یک فصلنامه در قم به علت عدم انتشار مشمول اخطار ماده 16 قانون مطبوعات شدند و مجوز نشریه آنها در آستانه لغو قرار گرفت.

توکلیان عنوان کرد؛

مهدی توکلیان اظهار داشت: نشریه های مورد نظر باید مستندات قانونی جهت رفع اخطار را به صورت کتبی ظرف مدت 15 روز پس از دریافت اخطاریه به دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات ارسال کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: درصورت عدم ارسال مستندات قانونی، پروانه نشریات مورد نظر طبق ماده 16 قانون مطبوعات لغو خواهد شد.

توکلیان به تشریح ماده 16 قانون مطبوعات پرداخت و ابراز داشت: طبق این ماده قانونی، صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند که در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت 15 روز دیگر، در صورت عدم عذر موجه، اعتبار پروانه از بین می رود.

معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم همچنین ادامه داد: عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه باشد موجب لغو پروانه خواهد شد.

وی سالنامه ها را از این امر مستثنی عنوان کرد و گفت: طبق تبصره ماده 16 قانون مطبوعات، نشریه ای که سالانه منتشر می شود(سالنامه) از ماده قانونی ذکر شده مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه، پروانه صاحب امتیاز لغو می شود.

آدرس کوتاه :