رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

استفاده از فناوری های روز برای گسترش علوم حوزوی - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم


اجرای طرح پخش و مستندسازی اینترنتی دروس خارج مراجع قم

مدرسه اینترنتی فقاهت
www.eshia.ir

Loading the player...

دانلودآدرس کوتاه :