رونق تولید ملی | جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه جذب نیرو- طرح خدمت سربازی - روابط عمومی

 

 



صداوسیمای مرکزقم درنظردارد به منظور تامین بخشی از نیازهای واحدهای سازمان به نیروی انسانی متخصص برای انجام طرح خدمت سربازی(امریه) جذب نیرو کند

«اطلاعیه جذب نیرو- طرح خدمت سربازی (امریه(»

صداوسیمای مرکزقم درنظردارد به منظور تامین بخشی از نیازهای واحدهای سازمان به نیروی انسانی متخصص در مشاغل تخصصی فنی (تصویربردار، کمک مهندس فرستنده، مهندس سخت افزار وشبکه) ، از خدمات دانش آموختگان دانشگاههای روزانه دولتی برای انجام طرح خدمت سربازی(امریه) در عناوین شغلی ذیل استفاده نماید. شرایط احراز بدین شرح می باشد:

دانش آموختگان دانشگاههای روزانه دولتی) افراد مشمول (مدت خدمت سربازی خود را با رعایت قوانین و مقررات نیروهای مسلح، بخشنامه و دستورالعمل های صادره از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح انجام می دهند.

مشمولین مورد درخواست نباید از بستگان نسبی و سببی کارکنان شاغل در سازمان صداوسیما باشند.

افراد مشمول خدمت سربازی می بایست فاقد اضافه خدمت، سابقه انجام خدمت قبلی درمراکز نظامی و انتظامی، عدم قصد ادامه تحصیل، گرفتن معافیت کفالت و پزشکی بوده و حداقل دارای 6 ماه فرصت برای ارسال دفترچه اعزام به خدمت باشند و در مراحل پذیرش مورد تایید حراست مرکزی، کمیته تخصصی، گزینش، بهداشت و درمان، سوء پیشینه و تاییدیه مدرک تحصیلی قرار گیرند.

این مرکز درنظر دارد با توجه به نیاز در مشاغل تخصصی ذیل ، نسبت به جذب دانش آموختگان دانشگاه های دولتی ساکن در استان(بومی) با معدل بالای 15 و برای انجام طرح خدمت سربازی اقدام نماید، بدیهی است باعنایت به ظرفیت محدود، بکارگیری افراد جذب شده بصورت مامور طرح خدمت سربازی در سازمان مستلزم بررسی و انجام فرایندها وتشریفات اداری توسط اداره کل منابع انسانی سازمان صداوسیما و هماهنگی با ستادکل نیروهای مسلح خواهد بود.

 

رشته های تحصیلی قابل پذیرش

 

مقطع تحصیلی

 

عنوان شغلی

سینما با گرایش تصویربرداری و عکاسی – کارشناسی تولید از دانشکده صداوسیما با گرایش فیلمبرداری ، تصویربرداری و عکاسی

کاردانی

 

تصویربرداری- فیلم برداری

کارشناسی ارشد

کارشناس تصویر بردار

الکترونیک

کاردانی

کمک مهندس فرستنده

مهندسی تكنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندسی تكنولوژی الکترونیک، مهندسی كامپیوتر-علوم کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات- مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات- شبكه های كامپیوتری، مهندسی تكنولوژی مخابرات ، مهندسی برق- الكترونیك، مهندسی تكنولوژی نرم افزاركامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات، مهندسی كامپیوتر - الگوریتم و محاسبات، مهندسی كامپیوتر- علوم کامپیوتر، مهندسی كامپیوتر- نرم افزار، مهندسی كامپیوتر- هوش مصنوعی، مهندسی علمی كاربردی برق - شبكه های انتقال و توزیع، مهندسی تكنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانه، فنی برق- مخابرات،

 

 

کارشناسی ارشد - دکترا

 

 

مهندس سخت افزار و شبکه

 

آدرس کوتاه :


پل های ارتباطی با صداوسیمای قم

روابط عمومی
تلفن گویا:162, تلفن:32925000
 
واحد سيما
پيامك:30000251
تلفن: 42-32939040
واحد صدا
پيامك:30000252
تلفن: -32925000
واحد خبر
تلفن:32910550
پیامک: 30000253
باشگاه خبرنگاران جوان
تلفن:32941201
واحد سايت
 info[at]qom.irib.ir
تلفن مركزی (تلفنخانه)
321600
02532939040-42
 
آدرس مرکز
قم- بلوار امین - صداوسیمای مرکزقم
کدپستی: 3716646384 صندوق پستی 313 و 879