رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

افزایش اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی استان قم به 9 نفر - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم


دبیر هیئت نظارت انتخابات نظام مهندسی استان قم از افزایش اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی استان قم به 9 نفر خبر داد.

دبیر هیئت نظارت انتخابات نظام مهندسی قم عنوان کرد

 به نقل از روابط عمومی اداره‌کل راه و شهرسازی استان قم، در پایان سومین جلسه کمیته اجرایی هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی این استان که با حضور محسن بهشتی مدیرکل راه و شهرسازی استان و رئیس هیئت نظارت بر انتخابات در این اداره‌کل تشکیل شد، زمان ثبت نام از متقاضیان نامزدی در انتخابات عضویت در هیئت مدیره نظام مهندسی استان قم اعلام شد.

محمدرضا فرج مدیر مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان و دبیر هیئت نظارت بر انتخابات ضمن اعلام خبر فوق بیان کرد: زمان ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان قم از نهم تا پایان تیرماه سال جاری است.

وی در ادامه به افزایش اعضای منتخب هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی استان در قیاس با دوره ششم اشاره کرد و افزود: با عنایت به رشد بیش از 1.5 برابری اعضای سازمان نظام مهندسی قم طی دوره‌های ششم تا هفتم این انتخابات (از حدود 2 هزار و 500 عضو به بیش از 4 هزار و 200 عضو) اعضای هیئت مدیره از هفت عضو به 9 عضو افزایش یافت.

دبیر هیئت نظارت هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان قم تصریح کرد: داوطلبان نامزدی در انتخابات عضویت هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم می‌توانند از روز شنبه ششم لغایت 31 تیرماه سال جاری در ساعات اداری به دبیرخانه هیئت اجرایی انتخابات (مستقر در ساختمان شماره یک اداره‌کل راه و شهرسازی استان قم) واقع در 75 متری عماریاسر، مجتمع ادارات مراجعه کنند.

فرج، زمان برگزاری انتخابات را روز پنجشنبه 9 مهر ماه سال جاری عنوان کرد و گفت: این انتخابات سراسری و همزمان با دیگر استان‌ها از ساعت 8 تا 17 در اماکن اعلامی برگزار می‌شود.

وی تمدید زمان ثبت نام از متقاضیان نامزدی عضویت در هیئت مدیره نظام مهندسی استان قم را غیرممکن خواند و گفت: به تقاضانامه‌هایی که پس از اتمام زمانی ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اعضای هیئت نظارت هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان قم، محسن بهشتی (رئیس هیئت) و صابری (نایب رئیس) و فرج (دبیر هیئت) هستند.

// فارس

آدرس کوتاه :