رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸

بخش خصوصی باعث رونق تولید و اقتصاد خواهد شد - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم


رییس اتاق بازرگانی استان قم گفت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی گام مهمی برای رونق تولید داخلی و شکوفایی اقتصادی خواهد بود و باید موانع فعالیت بخش خصوصی در تولید رفع شود.

رییس اتاق بازرگانی استان قم:

 مهندس ابوالفضل خاکی عصر دوشنبه در نشست کمیته حمایت از تولید ملی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس درقم افزود: باید زمینه را برای حضور فعال و رونق اقتصادی در کشور فراهم کنیم و در این زمینه باید با کمک تقنین، موانع را برطرف نماییم.
وی ادامه داد: درگذشته در مباحث تولید بویژه در تصمیم سازی و تصمیم گیریها کمتر بخش خصوصی را دخالت می دادند ولی امروز همه به ظرفیت این بخش واقف بوده و امید است که گام های اساسی در این زمینه برداشته شود.
خاکی تصریح کرد: بخش خصوصی با حضور منطقی در عرصه تولید کشور، می تواند بارهای سنگینی را از دوش تولید کننده بردارد.
وی اظهار داشت: خوشبختانه امروز ما کمتر دیگر با مسائل از قبل تصمیم گیری شده مواجه می شویم و به جای موانع برای تولید، باید دنبال رفع موانع باشیم.
وی ادامه داد: کمیته حمایت از تولید ملی ظرفیت بسیار مناسبی برای استفاده از نظرات و تجربیات کارشناسان اقتصادی و صاحبان صنایع و فن است.
کمیته حمایت از تولید ملی از دو سال پیش در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم تشکیل شد و تاکنون جلسات زیادی با وجود اساتید برگزار کرده است./ ایرنا

آدرس کوتاه :