اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | جمعه، ۴ اسفند ۱۳۹۶

برخورد با تخلفات انتخاباتی - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم


در جلسه برخورد با تخلفات انتخاباتی، در تشدید برخورد با تخلفات در فضای مجازی تاکید شد.

دانلود


آدرس کوتاه :