جهش تولید | جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

برندگان برنامه « شهر یاکریم » ویژه ماه مبارک رمضان 93 - سیمای نور

 

 

معرفی برنامه های شبکه نور

برندگان برنامه « شهر یاکریم » ویژه ماه مبارک رمضان 93

برندگان برنامه « شهر یاکریم » ویژه ماه مبارک رمضان 93


اسامی برندگان برنامه « شهر یاکریم » ویژه ماه مبارک رمضان 93


روز اول: سعید رضایی و زهرا یوسفی
روز دوم: مهدی کربلایی و فاطمه شیری
روز سوم: سید جلال سجادی و زهرا خلیلی
روز چهارم: مصطفی ایمانی و الهام طهماسبی
روزپنجم: سمیه مرادی و زهرا علمایی کوپایی
روز ششم: زهرا عباسی و رضا خلج
روزهفتم: فاطمه معتمدی زاده و حیدر حائری یزدی
روزهشتم: ام البنین شریف کاظمی و عباس غلامیان
روزنهم: حمیده بشیری و امیرحسین ذوالفقاری
روزدهم: اعظم نژادرمضانی و زینب نوروزی
روزیازدهم: محمدغفورایران نژاد و حسن عارفی
روزدوازدهم: سعیده محمدی وفریباحاجیلو
روزسیزدهم: مریم یوسفی و حسین خوشدامن
روزچهاردهم: مریم بیگی و زهراخسروی
روزپانزدهم: مهدی زمانیان و اعظم مومن احمدی
روز شانزدهم: مریم سادات میرعارفین و سمیه حسین زاده
روزهفدهم: حمیده کرمانی و احمدشوندی
روزهجدهم: صدیقه اسفندیاری و ناهیدسمیعی
روزنوزدهم: راضیه سنگسری و زهراسادات چاوشی
روزبیستم: مهری اجاقی و یوسف حبیبی
روزبیست ویکم: مریم مرادبگلو و اعظم کرمانی
روزبیست ودوم: علی مثقالی و اقدس فرجی
روزبیست وسوم: محمدطاهامیرزازاده و زهره دلپاک
روزبیست وچهارم: افروزجعفری فرید و خدیجه صنوبر
روزبیست وپنجم: امیررضاباقری و نرگس احمدپور
روزبیست وششم: مریم صفرلو و زینب سبک پا
روزبیست وهفتم: واحده رسولی و نیره بلوچیان
روزبیست وهشتم: پروین یزدی زاده و فاطمه حیدری
روزبیست ونهم: لیلاحق جونیا و سعیدمینویی
روزسی ام: زهرافراهانی و محمدهادی میرناصری
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 3.0 stars out of 5.