جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

برندگان صبح تازه - سیمای نور

 

 

معرفی برنامه های شبکه نور

برندگان صبح تازه

برندگان صبح تازه


 

اسامی برندگان مسابقه صبح تازه در اردیبهشت و فروردین 94


1-فرشته کریمی
2-زهرا موسوی
3-مائده جباری
4-کاظمینه عفراوی
5-رقیه  رحیمی
6-فاطمه عسکری
7-سیده لیلا موسوی
8-حسن مردایخواه
9-مرضیه میرشکاری
10-جمیله ماسری
 
11- اکرم زارعی
12- فاطمه غضنفری
13- فاطمه جلیلی
14- ابوالفضل محمدی
15- حسن شهبازی
16- حافظ هرمگاهی
17- عصمت آرش
18- فاطمه صفری
19- سید بهنام خدامی
20- علی یزدیان
21- سمانه ساده

صبح تازه    از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۱/۱۵     تا تاریخ : ۱۳۹۴/۰۱/۲۶
1- اعظم شیری
2- زهرا ولی محمدی
3- فاطمه شاهبداغی
4- فاطمه آهنگران
5- مرضیه صفری
6- معصومه موسی پور
7- معصومه غفاری
8- ناهی نوروزی
9- نرگس کاری
10- نسرین رضایی

صبح تازه    از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۲/۱۶     تا تاریخ : ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
1- بتول نادعلیان
2- حامد باقری
3- داریوش خسروی
4- زهرا مداح
5- زهره واعظی راد
6- علی قنبری
7- فاطمه مطهری
8- مجتبی بختیارزاده
9- محمدجواد حاجیه قمی
10- مرتضی حاجی زاده

صبح تازه    از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۲۲     تا تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۲۲
1- ایران بخشنده
2- حسین سرکار
3- داود محبان
4- سید اصغر حسن پور
5- فاطمه مرتضایی
6- محمد بادی
7- محمد جواد علی محمدی
8- مریم جعفری
9- معصومه فهیمی
10- نسرین هاشمی

صبح تازه    از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۱۸     تا تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
1- الهام السادات موسوی
2- حلیمه ولیزاد
3- زهرا احمدیان
4- سمانه ساده
5- سید محمد سجادی
6- طهورا خالقی
7- فاطمه میرزایی
8- مریم خسروی
9- معصومه نجاری

صبح تازه    از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۲۰     تا تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۲۰
1- اعظم محمود آبادی
2- اعظم عباسی
3- حسن سرکار
4- داوود کشوری
5- زهرا طالب نژاد
6- علیه ترکمن
7- کاظمیه عفراوی
8- محبوبه السادات حسن پور
9- محمد جندقی زاده
10- مصطفی مرادی
11- نصرت له صادقی
12- یوسف فاطمی مهتاج

صبح تازه    از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۱۸     تا تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
1- الهه محمد پور
2- خدیجه خدایاری
3- زهرا معزی نیا

صبح تازه    از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۲۰     تا تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
1- اعظم خداوردویی
2- اعظم عباسی
3- رهرا حیدری
4- زهرا یوسفی
5- سیدهادی میر محمدیان
6- محمد رضا آقا نوری
7- مریم پاپی
8- معصومه پور مقدمی
9- نسیبه عسکریان


صبح تازه    از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۰۶     تا تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
1- آسیه کورانی
2- اسماعیل جاهدی
3- اکرم محمد میرزایی
4- زهرا صالحی
5- زهرا آقانوری
6- علی آقا نوری
7- فاطمه کریمی پور
8- محمد مهدی کرد
9- مریم جعفری
10- مصطفی مرادی

صبح تازه    از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۲۴     تا تاریخ : ۱۳۹۳/۰۹/۰۵
1- جمشید فتحی
2- زهرا ده نوی
3- زهرا قمری
4- زهراسادات رضوی
5- سکینه سلطانی
6- سمیرا شیخی
7- سید محمدرضا حسنی
8- فاطمه خشرو
9- فاطمه فهیمی
10- هدیه هدیه ای

صبح تازه    از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۰۴     تا تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
1- ابوالفضل مرتضی پور
2- ابوالفضل قاسمی سر یزدی
3- ابوالفضل نصیری
4- اسماعیل عسگری
5- اکرم شفیعی
6- زهرا قاسمی
7- عارف السادات ممتحن
8- فاطمه کریمی
9- محمد رضا حدادیان قمی
10- وحید ابوالقاسمی

صبح تازه    از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۹/۲۳     تا تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۰۳
1- اکبر بیات
2- رسول صفری عامل
3- رقیه عزیزی
4- زهراسادات میرشاکی
5- سمیه مطهری
6- صدیقه قربانی مقدم
7- عباس آزادی

صبح تازه    از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۵/۲۵     تا تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
1- الهه صفی ده
2- امیر علی مقدس زاده
3- خدیجه وزینی
4- زهرا وفایی
5- سعید نوروزی
6- سمیه صیامی
7- فاطمه کریمی
8- مژگان یوسفی
9- معصومه غفاری

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.