جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

برندگان مسابقه شهر یاکریم - سیمای نور

 

 

معرفی برنامه های شبکه نور

برندگان مسابقه شهر یاکریم

برندگان مسابقه شهر یاکریم


 

شهر یاکریم سال 1391

 

برندگان روز اول ماه مبارک رمضان: زینب منفرد - فاطمه اسماعیلی

 

برندگان روز دوم ماه مبارک رمضان: فاطمه گندم کار - مسعود رستمی

 

برندگان روز سوم ماه مبارک رمضان: فاطمه احمدیان - احمد شاهسون

 

برندگان روز چهارم ماه مبارک رمضان: نجمه آرزومندی - فاطمه فضل اللهی

 

برندگان روز پنجم ماه مبارک رمضان: زهره عبادی - محمد علی رئیسیان

 

برندگان روز ششم ماه مبارک رمضان: سمیه گائینی - اسماءواصلی

 

برندگان روز هفتم ماه مبارک رمضان: مرضیه خدایی - وحید شعبانی

 

برندگان روز هشتم ماه مبارک رمضان: سمیرا سلمانی - حسن طیبی

 

برندگان روز نهم ماه مبارک رمضان: لیلا احمدی - فرشاد عرب

 

برندگان روز دهم ماه مبارک رمضان: فاطمه صفی قلی و علی نارنجی

 

برندگان روز یازدهم ماه مبارک رمضان: زهراعرب خراسانی -  فاطمه سبزی

 

برندگان روز دوازدهم ماه مبارک رمضان: امیر اسلامی - مریم سیفی

 

برندگان روز سیزدهم ماه مبارک رمضان: مجتبی خانی - زهرا جندقی

 

برندگان روز چهاردهم ماه مبارک رمضان: معصومه نادرعلی - زهرا رحیمی

 

برندگان روز پانزدهم ماه مبارک رمضان: فائزه رضایی - هاجر فیاضی

 

برندگان روز شانزدهم ماه مبارک رمضان: محبوبه خدیر - محمود ولی

 

برندگان روز هفدهم ماه مبارک رمضان: فاطمه سادات حسینی - شهرام اشرفی

 

برندگان روز هیجدهم ماه مبارک رمضان: پریسا علامه موسوی - مهدیه خرم

برندگان روز هیجدهم کمیته امداد( نرگس بخشی نیا، اکرم مظفری، سمانه باقرزاده، معصومه عباسی، نداسادات حسینی، اشرف میرشکاری، فهیمه محمدی آزاد، فاطمه همتی، کوکب سلیمی، راحله آذری )

 

برندگان روز نوزدهم ماه مبارک رمضان: نرگس حیدری - سید محمد جعفری

برندگان روز نوزدهم کمیته امداد( معصومه عظیمی، نرگس گل بهار، فاطمه یوسفی، جواد سعادت،  اعظم یعقوب میراب،  فهیمه موسوی، حسن عظیمی، علی لسانی، سکینه اصغری، حامد رستگار)

 

برندگان روز بیستم ماه مبارک رمضان: سعید عابدینی - فاطمه فرجی

برندگان روز بیستم کمیته امداد( علی فراست،  الهه محمدی آزاد، ابوالفضل زارعی،  صدیقه عسگری،  منصوره کمالپور،  لیلا سروری،  عصمت صمدی،  گوهر عزیزی،  زهرا موسوی،  حسین مظفری)

 

برندگان روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان: زهرا نظری - اکرم حاجی امیری

 

برندگان روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان: ناهید ترابی - ابوالفضل خاندانی

 

برندگان روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان: محمد نادری - مهدیه جمالی

 

برندگان روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان: مریم خانی - سمیه جوشقانی

 

برندگان روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان: نسرین زیرک - نجمه سادات رضایی

 

برندگان روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان: امیر حسن سیستانی مقدم - مختار کریمی

 

برندگان روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان: فاطمه طاهری - الهام اکبری

 

برندگان روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان: افسانه بختیاری -  زینب رضایی

 

برندگان روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان: حیدر حائری - محمد حسین سلیمانی

{jcomments on}

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.