جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

برندگان کاشانه - رادیو قم

 

 

معرفی برنامه های رادیو قم

برندگان کاشانه

برندگان کاشانه


نام برنامه : کاشانه    از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۵/۰۱     تا تاریخ : ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
1- علیرضا حسینی
2- محمدحسن طلوعی

نام برنامه : کاشانه    از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۵/۰۱     تا تاریخ : ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
1- حمید حیدری
2- خدیجه ملانجفی
3- زینب جهانی پور
4- فاطمه محلوجیان
5- فاطمه خلجی
6- قاسمعلی اسمی
7- مریم فروغی
8- معصومه غفاری
9- معصومه هادی
10- یاسمن غفاری

نام برنامه : کاشانه    از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۳۱     تا تاریخ : ۱۳۹۳/۰۴/۳۰
1- اشرف افخمی
2- خدیجه خلجی
3- علی اسحاقی
4- علیرضا حسینی
5- علیرضا تلخابی
6- لیلی طالبی
7- محمدحسین واعظ
8- محمدکاظم فخارپور
9- مدینه ده نشین
10- مصطفی محمدی

نام برنامه : کاشانه    از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۲/۳۱     تا تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۳۰
1- آقای اسداللهی
2- خدیجه خلج
3- شعبانعلی حسینی
4- صدیقه رضاآبادی
5- علیرضا خانی
6- مرضیه یزدی
7- معصومه غفاری
8- وحید صمدی
9- هادی بابایی
10- یوسف حبیبی
 

نام برنامه : کاشانه    از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۱/۳۱     تا تاریخ : ۱۳۹۳/۰۲/۳۰
1- اصغر غلامی پور

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.