اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | جمعه، ۴ اسفند ۱۳۹۶

برگزاری اردوهای جهادی در روستاهای بخش مرکزی - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم


نوع دوستی و همدلی پیام اردوهای جهادی /گروه هجرت سبز دانشگاه قم

دانلود


آدرس کوتاه :