رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸

برگزاری همايش دوچرخه سواري به‌ مناسبت روز ارتش در قم - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم


به مناسبت روز ارتش و گراميدشت شهيد سپهبد قرني مسابقات قهرماني استان در رشته دوچرخه سواري کورسي و کوهستان برگزار گرديد.

روز گذشته؛

به مناسبت روز ارتش و گراميدشت شهيد سپهبد قرني مسابقه دور حذفي در دو رشته کورسي و کوهستان در بخش آقايان از سري مسابقات قهرماني و انتخابي تيم دوچرخه سواري کورسي استان قم د ربوستان الغدير قم برگزار گرديد.

با برنامه ريزي انجام شده از سوي هيئت دوچرخه سواري استان قم در اين همايش مسابقه،‌ دوچرخه سواران بعد از گردهمايي مقابل ورزشگاه حيدريان بمنظور بزرگداشت روز ارتش و شهيد سپهبد قرني، مسير 10کيلومتري بين ورزشگاه حيدريان و محل برگزاري مسابقات يعني بوستان الغدير را بمنظور ترويج فرهنگ استفاده از دوچرخه و تشويق ورزش همگاني به طور نمادين و نمايشي رکاب زدند.

رقابت‌هاي قهرماني و انتخابي تيم استان قم  در رشته کورسي با حضور 20دوچرخه سوار برگزار شد که در پايان مسابقات اين رشته از دوچرخه سواري عليرضا تنباکويي مقام اول، سعيد فريدنيا مقام دوم و مهدي رحمتي مقام سوم را کسب کردند.

مسابقات در رشته کوهستان با 35 دوچرخه سوار به پايان رسيد که محمد آرام، مقام اول عليرضا شريفي مقام دوم و مجتبي رئيس‌الذاکريين مقام سوم را بدست آوردند.

شايان ذکر است اين رقابت‌ها با همکاري شهرداري منطقه 8قم برگزار گرديد.

آدرس کوتاه :