رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

بسیجی اصفهانی و زائر پیاده گلزارهای شهدا وارد قم شد و مزار شهدای هشت سال دفاع مقدس را زیارت کرد. - خبر قم