رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

بهترین میراث

بهترین میراث


 

اانَّ خَيرَ ما وَرَّثَ الآباءُ لأِبنائهِمُ الأدَبُ للالمال فإن المال یذهب و الادب یبقی

ملک و پول را پدر برای فرزند به ارث می گذارد اما بهترین ارث ادب است. ادب را علم دانسته اند. شاید مقصود فرهنگ است. انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگرا است.پدری صدق را به فرزندش تعلیم می دهد، شجاعت، همت و کارکردن و نیز شرف را تعلیم میدهد.تعبیر علم نیز تعبیر غلطی نیست و تمام گفته ها علم است.

حدیث می فرماید پدران برای فرزندان ارث می گذراد، نکته در اینجاست که فرهنگ پذیری از خانواده است و در درجه اول از ناحیه خانواده است که پاسخ داده می شود و اشباع می شود. هم واقعیتی را بیان می کند که بدانیم ما هر حرکت ما هر رفتار ما و مشی ما فرزندان تاثیر گذار است در شکل گیری ذهنیت و شخصیت آنها و هم وظیفه را از نظر شرع مقدس مشخص میکند. اهمیت این تعلیم و آموزش و انتقال آن را مشخص میکند و همچنین به فرزندان هم میگوید که چیزی که از این ناحیه به دست می آید ارزشمندتر از مال و منال دنیوی است که از پدر به دست می آید.

تقواو پرهیزکاری و دوری از گناه، انس با خدا و قرآن، میل به شوق به درجات معنوی و خدایی، توجه به دادن معنویت را باید ما به فرزندانمان یاد دهیم. اولین جایی که فرزند این چیزها را میچشد داخل خانواده است. قرآن خواندن و دعا خواند در مقابل چشم آنها دعا کردن و حرف زدن با خدا را عملا فرادهید. جلوی بچه ها دروغ نگید و غیبت نکنید و طمع به مال را نشان ندهید.

چنانچه ما غیبت کرده و دروغ میگویم و جلوی فرزندانمان با خدای متعال انس نمیگیریم فرزند هم با حقایق که میخواهد فرا بگیرد ذهن او دچار مشکل می شود.

Loading the player...


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.