جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

بيش از 415 ميليون کيلووات ساعت انرژي در نيروگاه قم توليد شد - خبر قم