جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

تسهیلات بانکی با اشتغال و کارآفرینی مدیریت شود - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم

تسهیلات بانکی با اشتغال و کارآفرینی مدیریت شود


معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری قم گفت: تسهیلات بانکی با اشتغال و کارآفرینی مدیریت و بستر سازی شود تا شاهد کاهش بیکاری در استان باشیم.

رضوی بیان کرد؛

سید حسن رضوی در کارگروه اشتغال قم با اشاره به اینکه با تعامل همه دستگاه ها و بانک ها برای بیکاری در استان باید راهکاری ارایه شود افزود: در این عرصه تسهیلات بانکی باید به سمت ایجاد اشتغال و کارآفرینی هدایت شود و همه در این زمینه باید تلاش کنند تا وضعیت اشتغال ساماندهی شود.

وی ادامه داد: ضمن قدردانی از خدمات و تسهیلاتی که بانک ها ارایه می کنند باید در راستای تصمیمات سفر رییس جمهوری به استان قم با موضوع سرمایه در گردش بنگاه ها تسهیلات ارایه شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با اقداماتی که بانک های استان در ارایه تسهیلات انجام می دهند و تعامل و همدلی نهادهای مختلف در کارگروه تخصصی اشتغال، شاهد خروجی بهتر در بحث اشتغال امسال نسبت به سال گذشته باشیم.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری قم با بیان اینکه آموزش ها در این استان باید با نیاز بازار کار باشد گفت: آموزش های تخصصی جزء اولویت ها است که توسط اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل فنی و حرفه ای استان باید با شناخت به نیاز بازارهای کار در قم صورت گیرد.

رضوی افزود: وظایف کارگروه تخصصی اشتغال رسیدگی به وضعیت اشتغالزایی و برنامه ریزی برای کاهش بیکاری در استان با ارایه خدمات از سوی دستگاه های استان است.

آدرس کوتاه :