جهش تولید | چهارشنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۹

تعزیه حضرت علی اصغر

تعزیه حضرت علی اصغر


Loading the player...

 

تعزیه علی اصغر علیه السلام

یکی از پسران امام حسین (ع) علی اصغر است. طفل شش ماهه بود وقتی به کربلا آمد. این کودک شش ماهه 3 روز شیر نخورده بود،  به  این دلیل که مادرش به علت بی آبی شیری نداشت به او بدهد.

به جای رسیده بود که اگر آبش می دادند یا نمی دادند زنده نمی ماند. امام به خیمه آمد وقتی حال علی اصغر را دید، از خواهرش علت راپرسید. خواهر گفت این کودک تشنه است و مادرش شیر ندارد به او بدهد.

او کودک را برداشت و پیش دشمن برد. به آنها گفت این کودک 3 روز است شیر نخورده است بگیریدش و آبش دهید عمردستور دادبا تیر 3 شعبه گلوی اورا نشانه بگیرند و او را شهید کنند .

 

 

Ali Asghar Taziye
One of the sons of Imam Hussein (AS) is Ali Asghar. It was six months old when he came to Karbala. The six-month-old baby whole milk 3 days was due to dehydration because her mother did not have milk to give him

If the water had reached a place where they will not survive or not. When it came to the tent of Imam Ali Asghar saw her sister asked why. This baby is hungry and her sister said no milk to give him
He picked up the child and took the enemy. They said the baby is 3 days is not milk and water to,take him and give water.Omar ordered
Shot 3 branch to sign his throat and make him a martyr

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (3 آرا)
The average rating is 3.0 stars out of 5.