جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

تمام غرامت های سرمازدگی سال گذشته باغات استان تا پایان امسال پرداخت خواهد شد - صفحه اصلی

 

 

تمام غرامت های سرمازدگی سال گذشته باغات استان تا پایان امسال پرداخت خواهد شد

تمام غرامت های سرمازدگی سال گذشته باغات استان تا پایان امسال پرداخت خواهد شد


ظفری رئیس صندوق بیمه کشاورزی استان قم در تماس تلفنی با استودیو گفتگوی خبری گفت: تمام غرامت های سرمازدگی سال گذشته باغات استان تا پایان امسال پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه دولت سهم خود را به صندوق بیمه کشاورزی پرداخت نکرده است گفت: در سنوات گذشته خسارت ها تا پایان شهریور ماه پرداخت میشد اما در سال های اخیر به دلیل نبودن منابع مالی پرداخت خسارت ها به تعویق افتاده است.
رضوی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم در تماس تلفنی با استودیو گفتگوی خبری با بیان اینکه در شرایط فعلی با توجه به حجم حوادث اتفاق افتاده در کشور ماده 10 و 12 از لحاظ موجودی دچار کمبود گشته است گفت: دولت پذیرفته خسارت های سنواتی را تامین اعتبار مجدد کند و پیگیری های لازم برای استیفای حق کشاورزان در قالب تخصیص بودجه 50 میلیارد تومانی انجام پذیرفته است .
طلایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم در تماس تلفنی با استودیو گفتگوی خبری عنوان کرد: صنئوق بیمه کشاورزی بابت خسارت های سال 95 تا کنون هیچ پرداختی را انجام نداده است و پرداخت این خسارت ها وابسته به تخصیص بودجه به ماده 10 و 12 میباشد.
وی افزود :در سال گذشته مصوب شد تسهیلات ارزان برای بازسازی باغات در اختیار کشاورزان قرار گیرد و بازپرداخت اقساط بعد از باردهی باشد که این امر وابسته به تخصیص بودجه 50 میلیارد تومانی از طرف دولت است که تاکنون محقق نشده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم خاطرنشان کرد:بیمه کشاورزی یک بیمه حمایتی است و کشاورز نمیتواند به آن متکی باشد بلکه کشاورزی باید به صورت مجموعه ای انجام پذیرد تا در صورت بروز هرگونه حادثه در یک بخش، قسمت های دیگر مجموعه بتوانند جبران خسارت کنند.
عالمی رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم در برنامه گفتگوی خبری  با اشاره به اینکه تنها 50 درصد درختان انار، 18 درصد درختان گردو ،20 درصد درختان انگور و زیر 10 درصد درختان زیتون استان قم بیمه هستند گفت: به علت عمل نکردن صندوق بیمه کشاورزی به تعهدات خود در سال های اخیر کشاورزان تمایلی به بیمه کردن باغات ندارند.
وی افزود: در کشورهای دیگر بیمه های خصوصی بیمه های کشاورزی را انجام میدهند و پس از دو روز خسارت کشاورزان را پرداخت  میکنند و ما نیز باید شرایط ورود بیمه های خصوصی را در زمینه کشاورزی فراهم کنیم.
عالمی گفت : علت پرداخت خسارت کم توسط صندوق بیمه کشاورزی این است که بیمه گر در قرارداد خود سقف پایینی را برای پرداخت خسارت میپذیرد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم تصریح کرد: در کشورهایی که کشاورزی به صورت صنعتی و پیشرفته انجام میشود روش های مقاوم پذیری درختان در برابر سرمازدگی انجام میشود که ما هم باید از این روش های علمی در کشاورزی استفاده کنیم.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.