جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

تهیه 18 بسته راهبردی برای ارائه سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی اقتصادی مقاومتی در قم - خبر قم