جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

توسعه دولت الکترونیک افزایش رضایتمندی مردم را به همراه دارد - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم

توسعه دولت الکترونیک افزایش رضایتمندی مردم را به همراه دارد


استاندار قم با تاکید بر ضرورت توسعه دولت الکترونیک، این امر را موجب کاهش فساد اداری و افزایش رضایتمندی مردم عنوان کرد.

حجت الاسلام صالحی منش؛

حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق صالحی منش در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان، افزود: ارائه خدمات بصورت الکترونیک و غیر حضوری علاوه بر کاهش رفت و آمدهای مردم در سطح شهر و در ادارات مختلف، سبب می شود تا به میزان قابل توجهی از فساد اداری جلوگیری شود.

وی به بیان برخی چالش های موجود در نظام اداری کشور از جمله فساد اداری پرداخت و با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام اداری، بکارگیری نیروهای غیرمتخصص در بخش های مختلف دولتی را موجب کاهش کارایی در برخی از حوزه ها دانست.

صالحی منش اضافه کرد: این امر جز با تغییر رویه استخدام های دولت بر اساس نیاز واقعی و در زمینه های تحصیلی و تخصصی مرتبط و نیز با رعایت کامل قوانین استخدامی کشور ممکن نیست.

وی با اذعان بر نقش بخش خصوصی فعال و ایجاد فضای رقابتی در ارائه خدمات به مردم، ادامه داد: تفویض خدمات به نهادهای غیردولتی سبب ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات می شود؛ چراکه در ساختار دولت و نظام اداری پیچیدگی فرآیندهای دولتی سبب افت کیفیت ارائه خدمات و افزایش هزینه نسبت به بخش خصوصی می شود.

در ابتدای این جلسه نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به ارائه آمارهایی از وضعیت نظام اداری کشور و نیز چالش های مهم موجود در این ساختار پرداخت.

علی جمالی قمی همچنین با تشریح فرآیند تهیه برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور، ادامه داد: این فرآیند با اهدافی چون چابکی دولت، ارائه خدمات باکیفیت و با هزینه مناسب دولت مبتنی بر آحاد مردم، صیادت از حقوق مردم و سلامت اداری تهیه و تنظیم شده است.

آدرس کوتاه :