جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

تکلیف واگذاری باشگاه صبا تا ۴۸ ساعت دیگر مشخص می‌شود - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم

تکلیف واگذاری باشگاه صبا تا ۴۸ ساعت دیگر مشخص می‌شود


مدیرعامل باشگاه صبای قم با بیان این که بخش خصوصی صاحب ۸۰ درصد امتیاز باشگاه صبا می‌شود و به همین نسبت در هیئت‌مدیره باشگاه صبا دارای کرسی است گفت: تکلیف واگذاری باشگاه صبا تا ۴۸ ساعت دیگر مشخص می‌شود.

جهانبینی خبر داد؛

عباس جهان‌بینی اظهار داشت: با توجه به موانعی که بر سر راه واگذاری کامل باشگاه صبا وجود داشت در نهایت به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم پیش از آغاز فصل، صبا را به صورت کامل و بر اساس مجوزهای قانونی واگذار کنیم و به همین دلیل روش دیگری در پیش گرفتیم.

وی افزود: متقاضیانی برای خرید باشگاه صبا وجود داشت و با توجه به همه شرایط موجود در نهایت مقرر شد متقاضیان خرید در تیمداری باشگاه صبا شراکت داشته باشند تا بتدریج شرایط برای واگذاری نهایی و اخذ مجوزهای واگذاری فراهم شود.

مدیرعامل باشگاه صبای قم گفت: در حال حاضر صبا 2 متقاضی خرید دارد و پس از انجام امور مربوط به مذاکره و بررسی شرایط، تکلیف واگذاری باشگاه صبا تا 48 ساعت دیگر مشخص می‌شود و پس از آن برنامه‌های فنی صبا نیز تدوین می‌شود.

جهان‌بینی بیان کرد: بر اساس برنامه جدید واگذاری قرار است 80 درصد سهام صبا در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که مایل به مشارکت با باشگاه صبا است و 20 درصد باقی‌مانده کماکان در اختیار استانداری باقی می‌ماند تا در نهایت پس از فراهم شدن شرایط آن 20 درصد هم واگذار شود.

وی عنوان کرد: بدیهی است که بخش خصوصی هزینه می‌کند و صاحب 80 درصد امتیاز باشگاه می‌شود و به همین نسبت در هیئت‌مدیره باشگاه صبا دارای کرسی است و در مورد آینده باشگاه در زمینه کادر فنی و سایر اعضا و بازیکنان نیز تصمیم‌گیری می‌کند.

مدیرعامل باشگاه صبای قم خاطرنشان کرد: پس از فراهم‌سازی شرایط واگذاری، در صورتی که بخش خصوصی مشارکت‌کننده برنده مزایده فروش صبا شود 20 درصد باقی‌مانده به آن واگذار می‌شود و اگر بخش خصوصی دیگری برنده مزایده باشد باید مبلغ سهام 80 درصدی بخش خصوصی را به قیمت روز پرداخت کند.

آدرس کوتاه :