جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

جرعه ای از فرات - مجید تال

دانلود

  • جرعه ای از فرات

شاعرآئینی: آقای مجید تالپویش شور عاشورایی

پویش شور عاشورایی

ارسال تصاویر محرم به ادمین کانال qomirib@