جهش تولید | جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹

جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر(جزء بیست و هفتم)

جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر(جزء بیست و هفتم)


جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر(جزء بیست و هفتم)

13 تیر 1395

 آدرس کوتاه :


الوداع ماه خدا

الوداع ماه خدا

دعای وداع ماه رمضان (صحیفه سجادیه)

الوداع الوداع یا شهر رمضان

الوداع الوداع یا شهر رمضان

الوداع الوداع یا شهر رمضان

دعای قنوت نماز عید فطر

دعای قنوت نماز عید فطر

مدت: 2 دقیقه و 8 ثانیه