جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر(جزء شانزدهم)

جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر(جزء شانزدهم)


جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر(جزء شانزدهم)

2 تیر 1395آدرس کوتاه :


الوداع ماه خدا

الوداع ماه خدا

دعای وداع ماه رمضان (صحیفه سجادیه)

الوداع الوداع یا شهر رمضان

الوداع الوداع یا شهر رمضان

الوداع الوداع یا شهر رمضان

دعای قنوت نماز عید فطر

دعای قنوت نماز عید فطر

مدت: 2 دقیقه و 8 ثانیه