اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | جمعه، ۴ اسفند ۱۳۹۶

حمایت مردم خاستگاه انقلاب از قبله نخست مسلمین - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم


برای قدس و محکومیت آمریکا
هم صدا با سراسر کشور حمایت مردم خاستگاه انقلاب از قبله نخست مسلمین

دانلود


آدرس کوتاه :