جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

خبرنگاران قمی مشخصات خود را در سایت سمان تکمیل کنند - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم

خبرنگاران قمی مشخصات خود را در سایت سمان تکمیل کنند


معاون مطبوعاتی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم گفت: خبرنگاران قمی برای دریافت کارت ملی خبرنگاری باید مشخصات خود را در سایت سمان تکمیل کنند و معرفی‌‌نامه‌های لازم را در صفحه شخصی خود در این سایت قرار دهند.

معاون مطبوعاتی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم:

معاون مطبوعاتی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم بیان اینکه تمهیداتی برای بیمه خبرنگاران در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر گرفته شده است اظهار کرد: خبرنگاران برای استفاده از این تسهیلات باید مشخصات خود را در سایت سمان تکمیل کنند.

وی با اشاره به اینکه اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم باید برای پاسخگویی به وزارتخانه مدارکی را از خبرنگاران فعال استان قم در اختیار داشته باشد تصریح کرد: خبرنگاران این استان در نخستین فرصت مدارک شناسایی خود را به اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه دهند.

معاون مطبوعاتی اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با تاکید بر اینکه شرایط دریافت کارت ملی خبرنگاری در سایت وزارتخانه درج شده است گفت: خبرنگاران قمی برای دریافت کارت ملی خبرنگاری باید مشخصات خود را در سایت سمان تکمیل کنند و معرفی‌نامه‌های لازم را در صفحه شخصی خود در این سایت قرار دهند.

توکلیان تاکید کرد: برای کارت ملی خبرنگاری امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است که امیدواریم خبرنگاران قمی که شرایط لازم را دارا هستند به‌زودی این کارت را دریافت کنند.

وی به جایگاه اخبار و رویداد استان قم در سطح کشور اشاره کرد و گفت: خبرنگاران قمی رسالت مهمی بر عهده دارند زیرا اخبار و گزارش‌های آن‌ها در کشورهای مختلف اسلامی و غیر اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

// فارس

آدرس کوتاه :