جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۹

دانستنیهای انتخابات-ریاست جمهوری 10

دانلود

آیا می دانید که یک ریاست جمهرر  به اندازه کافی در انجام کارهای محوله ریاست جمهوری وقت کافی بگذارد.

کارشناس: دکتر صادق علی رنجبر