رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

دستگاه ها با نظارت مستقیم از ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری کنند - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم

دستگاه ها با نظارت مستقیم از ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری کنند


فرماندار قم گفت: جلوگیری از ساخت وساز غیر مجاز و مقابله با زمین خواری نیازمند نظارت مستقیم واتخاذ تصمیمات مفید واساسی نهاد های ذیربط است.

سیار عنوان کرد؛

رضا سیار در جلسه کمیته تخصصی ستاد پیشگیری و مقابله با زمین خواری ، تصرف و تغییر کاربری اراضی و ساخت وساز غیر مجاز در بخشها و روستاهای تابعه، با بیان اینکه جلوگیری ازساخت و ساز غیر مجاز تنها با نظارت مستمر دستگاهای اجرایی مربوطه محقق می شود اظهار داشت: دستگاهها باید با نظارت مستقیم خود واتخاذ تصمیمات مفید واساسی در راستای این موضوع تمام تلاش و اهتمام خود را به کار گیرند.

فرماندار گفت: بخشداران آمادگی لازم جهت حمایت از اکیپ های شناسایی واحدهای ساخت وسازهای غیر مجاز توسط جهاد کشاورزی ،منابع طبیعی ،راه وشهرسازی وامور آب را دارند.

در این جلسه که مدیر امور اراضی، مدیرکل منابع طبیعی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیز حضور داشتند، موانع و مشکلات اجرای احکام صادره در خصوص ساخت وسازهای غیر مجاز تبادل نظر وتصمیم گیری شد.

تعرض به اراضی ملی و زمینهای کشاورزی و هرگونه ساخت وساز خارج از حریم مصوب شهرها وروستاها بر اساس قوانین دستگاههای مربوطه قابل پیگیری در محاکم قضایی وبرخورد قاطع با متخلفین است:

- تصرف اراضی ملی وتخریب مراتع ممنوع ودر قوانین منابع طبیعی مشمول مجازات سنگین می باشد.

-ساخت وساز در اراضی کشاورزی و تغییر کاربری غیر مجاز بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها جرم تلقی شده و با متخلفین برخورد میشود.

-تصرف اراضی حریم راهها وراه آهن و هرگونه تعرض به آنها ممنوع بوده وتوسط مامورین راهداری به موجب قوانین مربوطه راسا با معارضین برخورد میگردد.

-حفر چاه بدون مجوز از امورآب وتجاوز به حریم رودخانه ها ممنوع بوده و در قوانین مختلف وزارت نیرو برای متخلفین مجازات تعیین شده و کلیه دستگاههای فوق وظایف روشنی در مقابله با متخلفین دارند.

آدرس کوتاه :