جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

دوره علمی تخصصی سراج - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم

دوره علمی تخصصی سراج


دوره تخصصی توانمندسازی مدیران کانونهای مساجد کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم

دوره تخصصی توانمندسازی مدیران کانونهای مساجد
کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم

Loading the player...

دانلودآدرس کوتاه :