اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل | سه‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۵

دو سوال کلیدی در مراسم خواستگاری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دو سوال کلیدی در مراسم خواستگاری

Loading the player...

اگر خواستگاری های را رفته و جواب رد شنیده و یا یک ازدواجی را داشته و ناموفق بوده است آیا در جلسه اول مطرح بشود؟