اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | یک‌شنبه، ۶ فروردین ۱۳۹۶

دو سوال کلیدی در مراسم خواستگاری

Loading the player...

دانلود

اگر خواستگاری های را رفته و جواب رد شنیده و یا یک ازدواجی را داشته و ناموفق بوده است آیا در جلسه اول مطرح بشود؟