حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۲۳ آذر ۱۳۹۷

رتبه سوم مرکز قم در خبر - روابط عمومی

 

 مرکز قم در ارزیابی عملکرد فصل بهار سال 97 خبر مراکز استان‌های صدا وسیما با پیشرفتی چشمگیر حائز رتبه سوم شد.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز قم، بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد کیفیت خبر مراکز استان‌ها در بهار ۹۷ در جمع بندی نهایی همه بخش ها معاونت خبر مرکز قم به رتبه سوم دست یافت.

همچنین به همت خبرنگاران این معاونت، مرکز قم موفق به کسب رتبه سوم در گزارش های خبری مکتوب هم شد.

 

آدرس کوتاه :


پل های ارتباطی با صداوسیمای قم

روابط عمومی
تلفن گویا:162, تلفن:32925000
 
واحد سيما
پيامك:30000251
تلفن: 42-32939040
واحد صدا
پيامك:30000252
تلفن: -32925000
واحد خبر
تلفن:32910550
پیامک: 30000253
باشگاه خبرنگاران جوان
تلفن:32941201
واحد سايت
 info[at]qom.irib.ir
تلفن مركزی (تلفنخانه)
321600
02532939040-42
 
آدرس مرکز
قم- بلوار امین - صداوسیمای مرکزقم
کدپستی: 3716646384 صندوق پستی 313 و 879