اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۶

رزمایش مقابله با تهدیدات بیوتروریستی - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم


با حضور دستگاه های امدادی، خدماتی و عملیاتی


آدرس کوتاه :