جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

ساخت20 واحد كارگاهي در شهرك صنعتي شكوهيه قم - خبر قم