سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

شرایط پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شدگان - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم

شرایط پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شدگان


تأمین اجتماعی قم با صدور اطلاعیه‌ای شرایط پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری را به بیمه شدگان اعلام کرد.

در اطلاعیه ای عنوان شد؛

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: بیمه شدگانی که به سبب بیماری‌های عادی و یا بیماری‌های حرفه‌ای، حوادث ناشی از کار و یا غیر ناشی از کار برای مدتی قادر به انجام کار نیستند برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری باید گواهی پزشک را به شعب تأمین اجتماعی استان ارائه کنند.

در این اطلاعیه افزوده شده است: چنانچه مدت استراحت بیمه شده در هر نوبت از هفت روز و در مجموع طی یک سال از 15 روز بیشتر نشود، تأیید آن توسط پزشک معالج کافی خواهد بود.

در بخش دیگری از این اطلاعیه عنوان شده است: بر اساس قوانین سازمان تأمین اجتماعی، در صورتی که مدت استراحت بیش از 15 روز و کمتر از 60 روز باشد، باید به تأیید پزشک معتمد سازمان برسد و چنانچه مدت استراحت بیمه شده 60 روز و بیشتر در سال باشد باید به تأیید شورای پزشکی تأمین اجتماعی برسد.

در این اطلاعیه خاطرنشان شده است: غرامت دستمزد از نخستین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری قادر به کار نباشد، پرداخت می‌شود و غرامت دستمزد بیمه شده‌ای که بر اثر بیماری عادی در بیمارستان بستری شود از نخستین روز محاسبه و پرداخت شده و در صورتی که بیمه شده ای بر اثر بیماری عادی قادر به کار نباشد و به صورت سرپایی درمان شود غرامت دستمزد از روز چهارم محاسبه و پرداخت می‌شود.

در پایان این اطلاعیه آمده است: بیمه شدگان برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری با در دست داشتن اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشک معتبر به شعب تأمین اجتماعی قم مراجعه کنند و مدت دریافت غرامت دستمزد جزو سوابق پرداخت بیمه محاسبه می‌شود.

آدرس کوتاه :