جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

شرح حدیث اخلاق: خدمت به مردم

شرح حدیث اخلاق: خدمت به مردم


سید القوم خادمه

میتوان دو برداشت از این جمله پیامبر داشت: هر کسی بیشتر خدمت کند این اولای به سیادت است. بنابر این برای اینکه بفهمیم سید قوم کیست؟ سراغ حسب و نسب و اسم و عنوان نرویم. برویم دنبال اینکه ببینیم چه کسی بیشتر خدمت میکند. یا معنای دیگر آنکسی که سید قوم است یعنی به هر دلیلی ریاست به او داده شده است در جمعیت این باید خادم قوم باشد. اینکه مسئولین نوکر مردم هستند کلمه پیامبر است.

علاوه بر اینکه اهمیت ارزش به خدمت مردم را نشان می دهد که چقدر اهمیت دارد از نظر اسلام و پیامبر مکرم خدمت به مردم و برای مردم کار کردن و زحمت کشید و سود رساندن به آنها علاوه بر این در هم شکستن آن پندار غلط و انگاره غلطی است که ما از سیادت خودمان در ذهنمان نقش می بندد. وقتی در فلان اداره رئیس شدیم انگاره در وجودمان از شخصیتمان به وجود می آورد که گویی باید یک حاشیه امنی داریم و یک اعتبار فوق متعارفی باید داشته باشیم. این نکته از پیامبر چیز دیگری میگوید و خادم بودن را نشان میدهد.

Loading the player...


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.