جهش تولید | جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹

شهید چمران

شهید چمران


مرحوم شهید چمران قطعا یک نمونه و مظهری بود از آن چیزی که انسان دوست می دارد که تربیت جوانان ما و دانشگاهیان ما به آن سمت حرکت کند. بینش روشن و نگاه سیاسی کاملا شفاف و فهم عرصه که این صحنه شلوغ چه خبراست و کی با کی طرف است. بعد مشخص شد که این چراغ مه شکن دوران فتنه را دارد. فتنه به مانند یک مه غلیظ فضا را نامشخص میکند و چراغ مه شکن لازم است و همان بصیرت است و شهید چمران این را دارا بود

Loading the player...


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.