جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

لزوم تامین سلامت کارگران ساختمانی - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم

لزوم تامین سلامت کارگران ساختمانی


همایش دور روزه بهداشت حرفه ای کارگران ساختمانی با حضور کارشناسان بهداشت حرفه ای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

همایش دور روزه بهداشت حرفه ای کارگران ساختمانی
با حضور کارشناسان بهداشت حرفه ای
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

Loading the player...

دانلودآدرس کوتاه :