اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | چهارشنبه، ۱ آذر ۱۳۹۶

ماجرای اندلس - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم


دشمن همواره با پیاده کردن سیاست ها و توطئه های مختلف خود در طول تاریخ سعی در نفوذ به ویژه در جوامع اسلامی دارند.

دانلود


آدرس کوتاه :