حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۸

مانور امداد و نجات - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم


اعلام یک زلزله فرضی تا کمک رسانی در شرایط بحرانی سنجیده بشوند. این مانور در قنوات قم برگزار شد.


آدرس کوتاه :