جهش تولید | چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

مدیران باید درمقابل کاهش اثربخشی دستگاه ها پاسخگو باشند - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم

مدیران باید درمقابل کاهش اثربخشی دستگاه ها پاسخگو باشند


سرپرست استانداری قم گفت: درصورتی که برخی به بهانه کاستی مالی ، اثربخشی دستگاه ها را پایین آورند ، مدیران دستگاه ها باید پاسخگو باشند.

همتی خبر داد؛

فریدون همتی روز شنبه درجلسه شورای برنامه ریزی قم بیان داشت: وظیفه خدمت رسانی مناسب به مردم را بر عهده داریم و با وجود کاستی های مالی که در دولت وجود دارد باید اثربخشی سرجای خود بوده و کاهش پیدا نکند.

وی ابراز داشت: اصل رضایت مندی مردم باید همواره مورد توجه مدیران دستگاه ها باشد و آنها دائما نیروهای تحت امر خود را نسبت به تکریم ارباب رجوع توجیه نمایند.

وی گفت: یکی از مهمترین مسائل پیش روی مدیران دستگاه ها تا پایان سال 94 باید جذب

اعتبارات تخصیص نشده سال گذشته باشد و با وجود مشکلات مالی، جذب نشدن آن اعتبارات امر شایسته ای نیست.

سرپرست استانداری قم بر نظارت مناسب مدیران بر نحوه مصرف بودجه و انجام مناسب امور تاکید کرد و افزود: مدیران باید برای جذب کردن منابع تا پایان مهلت قانونی مقرر شده برای دستگاه خود تلاش لازم را داشته باشند.

وی بیان داشت: اگر اعتبارات بنا بر ضعف یک دستگاه جذب نشود هیچ توجیهی پذیرفتنی نخواهد بود لذا تاکید بر آن داریم که دستگاه ها تا پایان مهلت قانونی تعیین شده منابع مالی سال 93 را جذب کنند.

وی بر ارتقای بهره وری در دستگاه ها تاکید کرد و گفت: باید رابطه مناسبی بین عملکرد دستگاه ها و تخصیص بودجه و اعتبار وجود داشته باشد و یکی از علت های ناکامی در اهداف و برنامه ها عدم توجه به این مساله است.

آدرس کوتاه :