رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

مشق مهربانی - سیمای نور

 

 

معرفی برنامه های شبکه نور

مشق مهربانی

مشق مهربانی


Loading the player...

مشق مهرباني
کميته امداد امام خميني(ره) ، با هدف ياري نمودن محرومين و مستضعفان ، امداد درماندگان و آسيب ديدگان و خود کفا کردن محرومان تشکيل يافته است.

وظايف امداد عبارتست از:
الف- بررسي و شناخت انواع محروميت هاي مادي و معنوي نيازمندان و تبيين و تامين نيازهاي حمايتي, معيشتي, فرهنگي و ارتقاي سطح زندگي آنها در حد امکان و شناسايي افراد و خانواده هاي لازم الحمايه در شهر و روستا و عشاير.
ب- بررسي و ارائه پيشنهاد خط مشي ها, سياست هاي اجرايي, طرح ها , برنامه ها و روش هاي مناسب براي رفع محروميت هاي نيازمندان در ابعاد مختلف به مراجه ذيربط و انجام اقدامات و پيشگيري هاي لازم جهت تحقق آنها.
ج- فراهم آوردن امکانات لازم به منظور خود اتکا نمودن افراد و خانواده هاي مورد حمايت و ساير نيازمندان از طريق ايجاد اشتغال ,اعطاي وام,آموزش هاي فني و حرفه اي و ارائه خدمات لازم در حد امکان.
د- ايجاد تسهيلات لازم جهت ارائه خدمات بهداشتي و درماني و اقدام به بيمه هاي درماني و اجتماعي اقشار آسيب پذير در حد امکانات و چهرچوب قوانين و مقررات مربوطه.
ه- پرداخت مستمري (کمک هاي نقدي و غير نقدي) ,اعطاي وام قرض الحسنه ضروري,کمک به تعمير و تهيه مسکن, ازدواج و جهيزيه ي نيازمندان.
و- ارائه ي خدمات فرهنگي به افراد و خانواده هاي نيازمند و انجام فعاليت هاي فرهنگي و آموزشي و تامين وسايل آموزشي و کمک آموزشي لازم و تعميق باورهاي ديني.
ز- حمايت موردي از افراد و خانواد هاي نيازمند در برابر مشکلات ناشي از بروز حوادث و بلاياي طبيعي و غير طبيعي.
ح- ارائه ي خدمات مشاوره و مددکاري و حمايت هاي لازم حقوقي و قضايي به افراد و خانوادهاي نيازمند.
ط- حمايت نيازمندان خارج از کشور بر اساس سياست هاي نظام جمهوري اسلامي ايران, در حد امکانات.
ي- تمهيدات لازم به منظور احياي فرهنگ انفاق وايثار,نشر سنت هاي حسنهي اسلامي جلب و هدايت امکانات و کمک هاي مردمي خصوصا کمک هاي اشخاص خير و نيکو کار و همچنين امکانات و کمک هاي بخش هاي دولتي و غير دولتي جهت حمايت از افراد و خانواده هاي نيازمند.
ک- ارتباط با موسسات خيريه, انجمن ها و تشکل هاي عام الونفعه ي مردمي داخل و خارج از کشور به منظور تبادل تجربه و بهره گيري هر چه مطلوب تر از ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل آنها و پرهيز از انجام کارهاي موازي و غير ضرور در جهت انجام حمايت هاي مادي و معنوي و تقويت و گسترش اين گونه هسته هاي مردمي در حد توان.
ل- انجام هر گونه تکليف قانوني پس از تخصيص اعتبار لازم.


برنامه مشارکتي مشق مهرباني ضمن اشاره به مسئوليتهاي کميته امداد امام خميني (ره) به شرح خدمات اين مرکز مي پردازد.

عوامل اين برنامه:
تهيه کننده: آقاي درگومه
تحقيق و نگارش: فاطمه رحيمي راد
گزارشگر:آقاي عظيمي
با مشارکت کميته امداد امام خميني (ره)

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.