جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

مقام برتر قم در نمایش رادیویی و گزارشگری - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم

مقام برتر قم در نمایش رادیویی و گزارشگری


کسب رتبه گزارشگر برتر مراکز صدا و سيمای استانها در راديو برنامه "کوچه باغ" توسط سرکار خانم فاطمه امينی کيوج و تهيه کننده نمايش راديويی "بابا" توسط رضا داداشی در نوزدهمين جشنواره توليدات مرکز استانهای صدا در اهواز


آدرس کوتاه :