جهش تولید | چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

ممنوعیت بهره برداری از 2 تجهیز بازی شهر بازی شاهد قم - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم

ممنوعیت بهره برداری از 2 تجهیز بازی شهر بازی شاهد قم


روابط عمومی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم در اطلاعیه ای اعلام کرد: استفاده از 2 تجهیز بازی غیرمنطبق با استاندارد، مستقر در شهر بازی شاهد (72 تن) در استان قم ممنوع شد.

شهربازی قم

در این اطلاعیه که نسخه ای از آن روز سه شنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت آمده است: با توجه به بازرسی های به عمل آمده و نتیجه گزارشات شرکت بازرسی مبنی بر عدم انطباق دو دستگاه از تجهیزات بازی مستقر در آن مجموعه به نامهای ترامپولین و قطار کودک، کلیه تجهیزات مذکور بر اساس استانداردهای ملی مربوطه مردود بوده و بهره برداری از آن تجهیزات، تا زمان رفع کلیه موارد عدم انطباق، صدور مجوز بهره برداری سالانه توسط شرکت بازرسی و تایید این اداره کل مطلقا ممنوع می باشد.

اطلاعیه ادامه یافته است: بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه بهره برداری، نسبت به پلمپ دستگاه و برخورد قانونی با متخلفین اقدام خواهد شد.

آدرس کوتاه :