جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

مهمترین محورهای سخنرانی رئیس جمهور در جمع مردم قم - خبر قم