جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

نخستین محفل حیاط تئاتر استان قم در سال 1394 در حوزه هنری قم برگزار شد. - خبر قم