رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

نخستین محفل حیاط تئاتر استان قم در سال 1394 در حوزه هنری قم برگزار شد. - خبر قم