اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | جمعه، ۴ اسفند ۱۳۹۶

نشست زمین در خیابان امامزاده ابراهیم - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم


نشتی لوله آب علت نشست زمین در این خیابان بوده است

دانلود


آدرس کوتاه :