جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

نظام صنفی کشاورزی قم باید تقویت شود - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم

نظام صنفی کشاورزی قم باید تقویت شود


رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم بر تقویت نظام صنفی کشاورزی در این استان تاکید کرد.

طلا

محمد رضا طلایی در این باره اظهار داشت: تقویت نظام صنفی کشاورزی در دستور کار این سازمان قرار دارد.
وی افزود: محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی طی مکاتبه ای بر وظایف نظام صنفی کشاورزی در جهت نظم بخشی به کشاورزان و مشاغل بخش، ایجاد امکان برای ساماندهی و برنامه ریزی تولید، نظارت بر اجرای مقررات فنی و رعایت الگوی کشت، ساماندهی آمار منابع و تولید کشاورزی و فراهم سازی زمینه عضویت کلیه بهره برداران و تولیدکنندگان بخش در نظام صنفی کشاورزی تاکید کرده است.
طلایی ادامه داد: در این مکاتبه با معاونین، روسای سازمان جهاد کشاورزی استانها، مدیران موسسات و سازمانهای مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی به عنوان مدرک معتبر شغلی را ابلاغ کرد.
وی اظهار داشت: در این نامه به مواردی همچون بهره گیری از امکانات لازم برای تقویت فنی و علمی نظام های صنفی و به منظور حضور فعال و موثر و بهره مندی از نظرات آنها در بخش کشاورزی، حضور نمایندگان نظام های صنفی کشاورزی در مجامع، شوراها، جلسات و کارگروه های تخصصی بخش کشاورزی اشاره شده است.

آدرس کوتاه :