رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نظام صنفی کشاورزی قم باید تقویت شود - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم


رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم بر تقویت نظام صنفی کشاورزی در این استان تاکید کرد.

طلا

محمد رضا طلایی در این باره اظهار داشت: تقویت نظام صنفی کشاورزی در دستور کار این سازمان قرار دارد.
وی افزود: محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی طی مکاتبه ای بر وظایف نظام صنفی کشاورزی در جهت نظم بخشی به کشاورزان و مشاغل بخش، ایجاد امکان برای ساماندهی و برنامه ریزی تولید، نظارت بر اجرای مقررات فنی و رعایت الگوی کشت، ساماندهی آمار منابع و تولید کشاورزی و فراهم سازی زمینه عضویت کلیه بهره برداران و تولیدکنندگان بخش در نظام صنفی کشاورزی تاکید کرده است.
طلایی ادامه داد: در این مکاتبه با معاونین، روسای سازمان جهاد کشاورزی استانها، مدیران موسسات و سازمانهای مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی به عنوان مدرک معتبر شغلی را ابلاغ کرد.
وی اظهار داشت: در این نامه به مواردی همچون بهره گیری از امکانات لازم برای تقویت فنی و علمی نظام های صنفی و به منظور حضور فعال و موثر و بهره مندی از نظرات آنها در بخش کشاورزی، حضور نمایندگان نظام های صنفی کشاورزی در مجامع، شوراها، جلسات و کارگروه های تخصصی بخش کشاورزی اشاره شده است.

آدرس کوتاه :