رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

نمونه های قرائت از استاد مصطفی اسماعیل 2

آیاتی از سوره بقره - بخش دوم

آدرس کوتاه :


دعای قنوت نماز عید فطر

دعای قنوت نماز عید فطر

مدت: 2 دقیقه و 8 ثانیه