رونق تولید ملی | جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸
« بازگشت

هالوکنئوم یا گنگ


هالوکنئوم یا گنگنام علمی : Marrubium vulgare

نام انگلیسی: white horehound

خانواده: labiaiae

 

 

گیاه شناسی :

گیاه پایا، بته های چوبی، یا درختچه هایی به ارتفاع 180-50سانتی متر

ساقه

بسیار منشعب، پیچیده،کوتاه، شاخه ها و شاخک ها اندکی بندبندی، بندها کمی ضخیم

برگ

وجود ندارد (گیاه فاقد برگ)

گل

سبزفام، کوچک، مجتمع در سنبله های پهن دراز و استوانه ای، بدون پایه، کناری و انتهایی، براکته ها دارای سطح نیمه مدور، در سطح گل دهنده شامل3گل، پرچم ها یک عدد

موسم گل:

مرداد- شهریور

 

پراکنش جغرافیایی: چشمه شور- حوض سلطان

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.